Kosgep | Kosgeb Destekleri | Kosgeb Kredi

esnaf kefalet kredisi hapis

Esnaf kefalet kredisi kullanan bireyler, geri ödemelerde gecikirse ne olur sorusuna yanıt aramakta. Zira esnaf kefalet kredileri gecikme faizi bulunmakla...