Kosgep | Kosgeb Destekleri | Kosgeb Kredi

devlet hibeleri

Kosgeb, devlet hibeleri konusunda 2019-2020 yıllarını kapsayacak şekilde, devletin verdiği hibeler teşvik listeleri dahilinde uygun gördüğü kişilere ve kurumlara vermektedir....