Kosgep | Kosgeb Destekleri | Kosgeb Kredi

destekleme parası

Üretici ve çiftçilerin her yıl büyük merak ve ilgi ile takip ettiği destekleme ödemeleri bu yılda ziraat bankası aracılığı ile...