Kosgep | Kosgeb Destekleri | Kosgeb Kredi

2019 devlet desteği

Üretici ve çiftçilerin her yıl büyük merak ve ilgi ile takip ettiği destekleme ödemeleri bu yılda ziraat bankası aracılığı ile...