Kosgep | Kosgeb Destekleri | Kosgeb Kredi

2019 Yeni Çek Yasa Düzenlemesi Kısaca Nedir? (HAPİS CEZASI)

14.01.2019

Yeni çek yasası 2019 yılında değiştirilmiş olup, çek yasa düzenlemesi hakkında kısaca bilgileri sunacağız. Bu sayede çek kanunu hakkında hapis cezası gibi bilmediğiniz önemli detayları da öğrenmiş olacaksınız.

Yeni Çek Yasası Nedir?

Çek bildiğiniz gibi resmi bir evrak olarak değerlendirilebilir, söz konusu çek kullanımı yapanlar genelde ticari faaliyet işinde olanlardır. Yüksek kredi kartı limiti olmadıklarında 10 haneli rakamları bile tek kalemde çeke yazarak, ödeme emri verilebilir. Ancak işlerini sürekli çekler ile halletmek isteyenlerin en korkulu rüyası şüphesiz ki, çeklerin karşılıksız çıkmasıdır. Yani çek ödeme günü bankadan çeki tahsil edememek, çeki alan firma veya şahısları çok zor durumda bırakacaktır.

Çek her ne kadar güvenilmez gibi görünse de borçlarını zamanında ödeyenler için bulunmaz bir fırsattır diyebiliriz. Üstelik devlet bu konuda yeni yaptırımlar devreye almış hatta gerektiğinde cezai işlemler de yapabiliyor. En basitinden çek borcu ödememe durumunda hapis cezası söz konusu olabiliyor. Bankalar bu konuda çok hassas davranmakla beraber çek verdiği kişileri veya firmaları en ince ayrıntısına kadar araştırmakta. Acaba bu çekleri buna verirsek ödeme durumu nedir diye araştırma yapmakta. Genelde kredi notu ve bankalardaki varlıklarına göre çek verilmektedir. Ne yazık ki bankalar bunlara göre değerlendirme yapsa da, bazen istenmeyen ekonomik sorunlar ortaya çıkabilir. Şirketlerin batması veya İflas ertelemesi bunlardan sadece biridir,

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçları

2019 yılı dahilinde karşılıksız çek düzenleme suçu işlendiğinde şirketin mali durumu ve iflas ertelemesi durumları göz önüne alınarak bir takım yasal işlemler başlatılıyor. En basitinden çekin karşılıksız çıkması ve aradaki işlemlerin zamanında yapılmaması durumunda çek sahiplerine hapis cezası da gelme durumu var. Ancak hapis cezası alsalar dahi mevcut borçlarından kurtulamayacak üstüne bir daha çek dahi alamayacaklar. Kara listeye de girecek olan çek sahipleri bankalardan kredi veya kredi kartı dahi alamaz. Bankalar bu nedenle çek talebi ile gelen müşterilerden adli sicil kaydı talep edebilecek.

Çek ödemeyene hapis cezası var mı sorusu bizlere gelen en fazla sorulardan bir tanesidir. Yeni çek yasası mevzuatında artık çeklerin ödenmemesi durumunda cezai yaptırımlardan en önemlisi hapis cezasıdır. İlgili yasaya göre karşılıksız çek verenler 1500 güne kadar adli para cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Ayrıca idari para cezasını zamanında ödemeyenler hak ettiği gün kadar hapis yatacaklar. Son düzenleme sonrasında çekler yerini artık karekodlu çek yerine bıraktı. Çeki alanlar, çek üzerinde bulunan karekod sayesinde çekin sorgulamasını anlık olarak yapabilecek. Çek ödenir mi, çek üzerindeki haklar gibi bir çok işlemi tek çatı altında sizlere sunan karekodlu çek sistemi artık 2019 yılında daha fazla devrede olacak. Karekodlu çek üzerinde çek sahibinin kişisel bilgileri TC numarası dahil bilgiler yer almakta. Bu nedenle tüzel kişiler için ise karekodlu çek üzerinde mersis numarası bulunuyor.

Karşılıksız Çek Cezası 2019

Çekin karşılıksız çıkması durumunda bankalar artık sorumlu olduğu tutarın 2030 lira olduğunu belirtti. Bu nedenle bu tutarı her hangi bir şart olmaksızın çek karşılıksız çıkarsa bankadan alabilirsiniz. Normal bir çek defterinde işlem ücretlerine baktığımızda bu tutarın çerez parası olduğunu görüyoruz.

Peki yeni yasal çek düzenlemesine bakmak istersek aşağıdaki ekran bizlere yardımcı olacaktır.

12 Ocak 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30653
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binaltıyüz Türk Lirası” ibareleri “ikibinotuz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “dokuzyüzkırk Türk Lirası” ibareleri “binikiyüzellibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 28/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Etiketler:

Yorumlar
  1. Meta Bilgi dedi ki:

    Günümüzde hala yürürlükte olan karşılıksız çek keşide etme ve düzenlemenin adli suç sayıldığı yasa ilerleyen günlerde, özellikle 2019 mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde değiştirilebilir.